Tidigare mässor

5 mars 2014

  • Totalt 223 utställare, 44 i Eskilstuna och 179 i Västerås
  • 13 500 besökare, 3 500 i Eskilstuna och 10 000 i Västerås
  • 1 500 lediga tjänster

Antal tillsatta tjänster två månader efter mässan

  • 400 tillsatta tjänster

7 mars 2013

  • Totalt 250 utställare, 60 i Eskilstuna och 190 i Västerås
  • 17 000 besökare, 4 800 i Eskilstuna och 12 200 i Västerås
  • 1 700 lediga tjänster

Antal tillsatta tjänster två månader efter mässan

  • 450 tillsatta tjänster