Utställare på mässan

Här kommer ni senare att kunna se de företag som kommer att ställa ut på mässan 2018.