Inkludering på riktigt – är viktigt!

Flera studier visar att företag som har ett stort samhällsengagemang presterar bättre än företag utan samma värdegrund och inställning. Dessa företag har förstått att varumärket kan stärkas och ge ett bättre investeringsunderlag för att kunna verka på lång sikt – samtidigt som företaget också gör en insats för individer och samhälle.

Rekryteringsmässan har aktivt valt att ha som värdegrund att Socialt ansvarstagande rekrytering är viktigt och något som vi vill främja.

Vi vet att det är en självklarhet idag för många företag att arbeta med CSR, Corporate Social Responsibility, att känna ansvar för samhället och visa det genom aktiv handling.
Rekryteringsmässan känner stolthet över att företag som tar ett tydligt samhällsansvar vill vara med på mässorna i Eskilstuna och Västerås. Genom att visa de goda exemplen, på att det kan ge win-win för enskilda individer som inkluderas i samhället och för företagen, får vi andra att våga ta steget. På så sätt bidrar vi tillsammans till en positiv samhällsutveckling.

Socialt ansvarstagande rekrytering är ett av flera sätt att visa att man tar CSR-begreppet på allvar och lever som man lär. Socialt ansvarstagande rekrytering innebär för oss på Rekryteringsmässan inkludering på riktigt. Vi samarbetar gärna med och lyfter fram företag som satsar på en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats, som värderas och tar tillvara på mångfalden bland medarbetarna – och inte minst vid all rekrytering. Att inkludera personer med funktionsnedsättning eller personer med utländsk bakgrund när det rekryteras till företag, likväl som man också medvetet försöker få till en jämn fördelning av kvinnor/män och personer i olika åldrar, på olika nivåer i organisationen.

Inkludering på riktigt – är viktigt!

Eller som vi säger: ”Anställ hjärna med hjärta!”

Tack vare mässan kan företagen få möjlighet att träffa många personer på en kort tid. Det sparar tid samt kan berika kompetensurvalet. Företagen får på mässan möjlighet att möta en mångfald av olika kompetenser – och i det kanske hittar guldkorn som annars inte hade kommit fram genom den vardagliga rekryteringen. Det är som vi brukar säga: ‘Anställ hjärna – men med hjärtat – också’.

Ylva Wretås

Strateg stadsledningskontoret & ordförande för Rekryteringsmässans styrgrupp, Västerås stad